Anglès Infantil

 

ANGLÈS A EDUCACIÓ INFANTIL: “Speak, act and sing!!”

P-3 / P-4 /P-5

Descripció de l’activitat: En aquestes edats, especialment en P3 i P4, posem  l’èmfasi a l’aspecte lúdic de les classes. És molt important que s’ho passin  bé alhora que aprenen i per això la metodologia es basa en jocs,  contes, cançons i diferents activitats, totes en anglès. Així, per exemple,  quan fem un conte vels nens i les nenes han d’aprendre primer el  vocabulari mitjançant jocs i repetició. Les classes es fan en la seva totalitat  en anglès.

Metodologia: Els professors són professionals de l’ensenyament de la llengua  anglesa. Pensem que això és molt positiu per l’alumnat ja que d’aquesta  manera s’esforcen més per comunicar-se en anglès. L’alumnat s’acostuma a  sentir la llengua i assoleix una comprensió natural de les instruccions de  classe.   Sabem també que de vegades s’avorreixen amb facilitat i és per això que per  mantenir la seva motivació es faran canvis d’activitats durant la classe (com a  mínim cinc activitats diferents durant cada classe). Com a guia es treballarà amb la  sèrie de llibres” Cheeky Monkey”, per la seva flexibilitat i contingut.

  • Cada trimestre es lliurarà un informe de progrés personalitzat juntament amb
  • Horaris: Dos dies a la setmana cada grup.: dilluns/dimecres o dimarts/dijous.
  • Horari: de 16:30 a 18:00 (anglès de 16:30 a 17:30 i servei gratuït d’acollida fins les 18:00, espai calaix per berenar)
  • Els professors : Betty, Carla, Josep
  • Mínim de nens per engegar-la 8/10 per grup.
  • Despeses de material: llibres d’anglès.

Cursos: P-3/P-4/P-5

Cost de l’activitat: 35€ al mes +(1 rebut import llibres)