QUI SOM

“El món extraecolar.com” va sorgir al 2006 com una  necessitat en un municipi concret del Baix Llobregat; Pallejà. Es tractava de crear un vincle d’unió entre les AMPES i les necessitats de les famílies fora de l’horari lectiu. I des d’aquell moment hem treballat per fer un projecte pedagògic amb cara i ulls; un projecte on els més importants sogui el nen; la seva disposició per fer activitats , per passar-ho bé sense oblidar les bases legals del món del lleure i la tranquil·litat de les famílies que confien en nosaltres com la solució  a unes necessitats molt concretes.

Ara la nostra realitat passa per créixer i fer del lleure i dels nostres projectes un vincle d’unió entre els diferents llocs on sigui necessària la nostra actuació: tot està a prop!!

El nostre projecte educatiu:

Tots junts, tots plegats ens adrecem a tu per què l’educació no és una casualitat sinó un procés que es va desenvolupant i que dura tota la vida; nosaltres t’ajudem a créixer”.

Justificació

“El món extraecolar.com” és una empresa amb consciència d’entitat on l’educació, la formació i el lleure van tots junts en la mateixa direcció. A través dels nostres serveis, dels nostres projectes i de les nostres activitats reflectim la importància del desenvolupant integrals de les persones , des de les més menudes fins als adolescents; treballem per vetllar i gaudir mab aquestes etapes tant importants en la formació de les persones. Per treballar, per gaudir i per transmetre els nostres valors tenim com a referents tant la realitat del nostre país com l’entorn social.

Els nostres projectes s’elaboren de forma personalitzada, adaptant-se a cada realitat. Aportem una metodologia de treball fruit de tant de l’experiència con empresa com de l’experiència del nostre equip humà. El nostre nivell de qualitat l’assolim gràcies al sistema de treball en equip que existeix entre la direcció, la coordinació i els equips de professionals que intervenen en cada projecte.

Objectius generals:

 • Treballar amb les famílies, l’escola i les administracions per aconseguir una educació integral de qualitat.
 • Treballar per aconseguir persones autònomes, solidàries, responsables i compromeses.
 • Educar en la pluralitat, potenciant el respecte, el diàleg i la tolerància.
 • Valorar la diversitat i les diferents cultures.
 • Treballar la sostenibilitat, proposant una relació responsable amb el medi ambient.
 • Respectar les aportacions dels i les professionals que formen part de “el món extraescolar.com”
 • coordinar de forma positiva i enriquidora amb le s ostres clients.
 • establir unes bones relacions i practiques de treballs
 • Coordinar de forma positiva els diferents projectes amb criteri i motivació.
 • motivar la nostre grup de professionals.
 • potenciar la formació dels nostres professionals.
 • oferir serveis variats i de qualitat.
 • adaptar els nostres serveis al marc individual i/o col·lectius segons les activitats.
 • potenciar el dinamisme en les activitats.
 • Difondre el nostre reconeixement pedagògic de l’educació en el lleure.
 • donar suport a l’educació tant formal com no formal.
 • actuar fe forma correcte davant els nens, adolescents, famílies i institucions.
 • treballar en equip tenint en compte les diferents opinions i reflexions.
 • utilitzar de forma correcte el llenguatge.
 • Donar suport a l’educació no formal i a les seves institucions.

El nostre objectiu  principal és oferir serveis de qualitat amb un equip humà proper, especialitzat i molt motivat, i amb seguiment molt directe per part dels equips de coordinació i gestió.

Som una empresa molt petita, familiar i on la qualitat i el compromís són els  nostres principals trets d’identitat.  

Metodologia de treball

 • projectes generals:  es tracta de projectes amb una base comú on els nostres valors (solidaritat, professionalitat, familiaritat, seriositat) estaran sempre presents com a marc de treball.
 • Projectes específics: oferim diferents projectes adaptats a les necessitats del grup al que va dirigit el projecte; també els fem individualitzats (tècniques d’estudi, classes particulars, cangurs). En aquest projectes tenim en compte els nostres valors, la nostra missió, la programació, seguiments i criteris d’avaluació.
 • Coordinació amb l’equip de treball de forma periòdica i regular; dependent de l’activitat i projecte es marca la periodicitat.
 • Coordinació amb l’entitat contractant de forma continuada, marcant uns terminis  i unes normes en comú.
 • seguiment dels grups
 • treball individualitzat  segons necessitats especifiques.
 • memòria  de cada activitat  al final de la mateixa.
 • comunicació constant i directe entre els diferents professionals i les famílies, l’escola, l’entitat contractant.
 • utilització dels canals de comunicació més ràpids i sostenibles per enviar comunicats a les famílies i entitats: mòbils, mails. treballem pel medi ambient i practiquem “una escola sense paper”. “escola verda”.
 • respectem l’espai on fem les activitats (escola, esplai, cases colònies, caes particulars, espais municipals).
 • treballem en un entorn molt familiar i seriós.

Valors

“El món extraescolar.com” treballa sobre la base dels següents valors:

 • Per nosaltres el més important són les persones i les seves necessitats.
 • Els nens han de gaudir de les nostres propostes.
 • Vetllar per la seguretat dels nostres participants (nens, adolescents)
 • Aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels nostres clients.
 • Donar acompliment dels requisits legals aplicables a nivell de qualitat, salut i prevenció de riscos laborals.
 • Garantir un assessorament tècnic continuat als nostres clients.
 • Assegurar el comportament ètic i socialment responsable en totes les nostres actuacions.
 • Impulsar el procés de innovació en totes les nostres activitats.
 • Fomentar la formació, reciclatge, sensibilització i motivació dels col·laboradors i col·laboradores.
 • Preservar la confidencialitat de la informació i dades dels nostres clients.
 • Promoure la participació interna mitjançant l’aportació de propostes de millora.
 • Preservar els recursos naturals i minimitzar la generació de residus.
 • Vetllar per la tranquil·litat de les famílies i entitats contractants.
 • Tenir en compte l’opinió de l’escola i professionals de l’ensenyament en aquelles activitats de suport escolar.
 • Treballar de forma conjunta amb professors, mestres i educadors en els centres en les activitats de suport i aprenentatge educatiu.
 • Fer projectes de forma conjunta amb entitats, escoles i institucions que així ho necessitin