JOCS ESPORTIUS, MULTIESPORT.

DESTINATARIS: Alumnes de 3è a 6è

TEMPORALITZACIÓ: dues sessions a la setmana de 60’.

OBJECTIU GENERAL:

 • Exercitar i millorar els fonaments tècnics de cada esport.
 • Conèixer i aplicar diversos elements tàctics de cada esport.
 • Cooperar amb els companys per afavorir el joc en equip.
 • Gaudir de la pràctica esportiva tot respectant les regles dels jocs així com als companys i adversaris.

D’ALTRES OBJECTIUS ESPECIFICS:

 • Inculcar l’hàbit de l’activitat física com a eina important a la vida diària.
 • Potenciar l’autonomia del nen/a fora de l’àmbit familiar.
 • Treballar i assimilar valors com el companyerisme, la col·laboració, l’esforç, la higiene, etc.
 • Treballar els diferents aspectes tècnics als esports d’equip com el futbol, el basquet, voleibol, handbol.
 • Treballar els diferents aspectes tècnics als esports individuals com l’atletisme, incorporant les seves eines al treball per reforçar d’altres esports.

METODOLOGIA:

 • Els dies de pluja l’activitat pot ser modificada per falta d’espai.
 •  Cal dur roba adient per fer l’activitat (roba esportiva, no de carrer i vambes).
 • Es treballarà seguint un model de programació adient, un cop estigui fet el grup.
 • Treball de l’equilibri, l’agilitat, la memòria, la lateralitat i els reflexos.
 • Jocs de creació, organitzats o espontanis.
 • Exercicis d’escalfament i estiraments, abans de començar cada sessió, i relaxació després de cada sessió.
 •  Iniciació als diferents esports: mitjançant diferents jocs, circuits i material esportiu, els infants comencen a iniciar‐se en l’esport.

MONITOR: Oscar Segura (Forma part de l’equip de monitors de “El mónextraescolar.com” des de 2006 i disposa d’experiència i de la preparació necessària per dur a terme aquesta activitat) // Sergio Cañabate ( MONITOR ESPORTIU, Entrenador de futbol base i pre-monitor del lleure)