Anglès Primària

ANGLÈS A PRIMÀRIA:

1r/2n (Cicle Inicial):NOVETAT : “ENGLISH IS EASY”inglesp

Descripció de l’activitat: L’objectiu d’aquesta activitat serà l’aprenentatge de la  llengua anglesa a través d’activitats lúdiques i engrescadores amb jocs i tallers,  en les quals el nen/a treballarà principalment la part oral i l’oïda sense que  això pugi interferir en l’ensenyament i mètode utilitzat a l’escola.

Els principals objectius que ens marquem des de l’àrea d’anglès són els  següents:

  • Millorar la competència lingüística dels nostres alumnes, és a dir, la seva capacitat comunicativa. Per això cal que automatitzin les estructures i  vocabulari estudiats i en facin ús ,els transfereixin a situacions de parla. Aquest  objectiu estaria relacionat amb la idea d’aprenentatge significatiu.
  • Ajudar l’alumne a què prengui consciència de la importància del coneixement  de l’anglès en el món i societat actual, tot plantejant-los activitats útils i  pràctiques activitats que els facin evident la necessitat del seu aprenentatge.(farem teatre i musicals)
  • Familiaritzar els alumnes amb la llengua anglesa i fer-la present en la vida  escolar per tal que els sigui propera .
  • Perquè tots aquests objectius puguin assolir-se hem acordat la següent metodologia:

Distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa i tractament cíclic dels continguts ( recycling contents).

Oferir oportunitats d’ un ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l’aula i crear espais d’interacció/comunicació suficientment variats per donar  resposta als diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

Emprar una metodologia que afavoreixi el desenvolupament de les habilitats  lingüístiques, especialment la competència oral en els primers nivells. Es potenciarà l’ús comunicatiu de la llengua i no tant el seu estudi formal.

L’alumnat estarà exposat a la major quantitat de llengua oral possible.

L’aprenentatge de la llengua haurà de ser significatiu i es presentarà en un  context que tingui en compte els interessos i els coneixements previs dels  alumnes.

  • Horari: dilluns/dimecres o dimarts /dijous de 16:30 a 17:30
  • Preu: 36 €/mes

Professores: Trini Fernández / Sandra Armiño.